20 august 2016

Despre noi

Asociația INK s-a născut din pasiunea comună pentru buna guvernare, leadership, inovare și performanță în sectorul public, în special în zona sistemului de justiție, pasiune care ne-a și adus împreună. După aproape zece ani dedicați proiectelor la intersecția dintre guvernanță, justiție, leadership și societate civilă, credem că o cultură de leadership sănătoasă în sectorul public în sensul cel mai larg poate rezolva foarte multe dintre problemele de transparență, integritate și eficiență de care ne lovim de foarte multe ori. În plus, suntem convinși că leadershipul se poate învăța și că fiecare poate fi un lider indiferent de rolul formal pe care îl joacă în organizație.

Pornind de la aceste premize, ne-am propussă punem la un loc expertiza și pasiunea pentru leadership și să o transformăm în soluții inovative pentru problemele de management public și guvernare, punând accentul pe resursa umană și pe drepturile și interesul cetățenilor. Instituțiile publice sau cele care oferă un serviciu public au o cultură organizațională și structuri – formale și informale – de leadership aparte așa că echipa INK – Corina, Doru și Vlad, împreună cu un grup de experți și traineri cu o lungă experință – construiește programe specializate pentru diferite instituții și grupuri profesionale care servesc un interes sau un scop public.

Misiunea

Promovăm, conservăm, susținem și apărăm drepturile cetățenilor ca fundament al democrațieiși al statului de drept și contribuim astfel la îmbunătățirea vieții acestora prin profesionalizarea unor categorii cheie din societate.

Prin proiectele noastre, grupuri profesionale care servesc un interes public dobândesc capacitatea și abilitatea de a influența procesele decizionale din mediile în care activează.

Viziunea

Devenim principal sursă de know-how, inovație și training pentru administrația publică și sistemele de justiție din regiunea Europei de Sud-Est.

Valorile noastre

Integritate institutională | Transparenţă decizională | Etică profesională | Respect pentru lege